CV Jan Frensen

Opleiding
Universiteit Antwerpen
2021-heden
Uitwisseling
Universiteit Leiden
2017-heden
Internationale Betrekkingen en Organisaties

Propedeuse en BSA behaald in 2018. 

Universiteit Leiden
2019-heden
Minor Journalistiek en Nieuwe Media
Gymnasium Novum
2011-2017
VWO Atheneum
Werkervaring
Rijksmuseum Boerhaave
2021
Medewerker Museumcafé

In de zomer van 2021 ben ik door uitzendbureau FlexxGroup ingezet bij Museum Boerhaave. Hier was ik verantwoordelijk voor het bereiden van drankjes en broodjes, en ook voor het cateren van evenementen. 

Lavendi Coffee
2019-2020
Barista/medewerker bediening

Bij Lavendi Coffee was ik in dienst als barista. Ook heb ik hier in de keuken, bediening en bij de kassa gewerkt. 

Albert Heijn
2015-2016
Medewerker Verkoopklaar

Als medewerker Verkoopklaar was ik verantwoordelijk voor het vullen en spiegelen van de schappen. Ook schoonmaakbezigheden hoorden bij de baan. 

De Schakel
2012
Verspreider Huis- aan huisbladen

Bij de Schakel heb ik de eerste maanden van 2012 in Voorburg huis- aan huiskranten rondgebracht. 

Overige ervaring
Perropates
2020-2021
Bestuurslid

Binnen het bestuur was ik verantwoordelijk voor het contact met de leden en de commissies. Hiernaast trad ik op als vertrouwenspersoon en vice-voorzitter, vice-penningmeester en vice-secretaris. 

Perropates
2020
Voorzitter Open Activiteitensub

De open activiteitensub organiseert activiteiten voor potentiële nieuwe leden van het dispuut. Als voorzitter was ik eindverantwoordelijk voor het succes van de periode waarin deze activiteiten georganiseerd werden. Er was hierbij veel flexibiliteit vereist; door constant veranderende coronamaatregelen moesten plannen vaak last-minute aangepast worden. 

Perropates
2020-heden
Voorzitter Promotiesub

Op mijn initiatief is de al bestaande websitesub binnen Perropates omgevormd naar de Promosub, die zich naast de website ook bezig houdt met social media als Facebook en Instagram. 

SSR Leiden
2020
Secretaris (Ab Actis) Korrelcommissie

De korrelcommissie organiseert activiteiten voor de horizontale structuur binnen studentenvereniging SSR. Samen met de commissie heb ik dit jaar een nieuwe invulling gegeven aan het concept korrels door een vernieuwde aanpak. 

Scouting Damherten
2020-heden
Secretaris Takbestuur
Scouting Damherten
2019-2020
Voorzitter takbestuur

Als voorzitter organiseerde ik vergaderingen en zat ik deze voor. Ook was ik verantwoordelijk voor de communicatie met andere belanghebbenden binnen de vereniging. 

SPIL
2019-2020
Vicevoorzitter Commissie DEBAT

Als vicevoorzitter nam ik de taken waar van de voorzitter wanneer zij afwezig was. Ook was ik medeverantwoordelijk voor de succesvolle publicatie van het semi-wetenschappelijke tijdschrift DEBAT. 

SPIL
2018-2019
Eindredacteur Commissie DEBAT

Als eindredacteur las ik artikelen van redactieleden, en bracht ik suggesties voor verbeterpunten. 

SPIL
2017-2018
Redacteur Commissie Debat

Als redacteur bij Debat schreef ik dit jaar artikelen voor de papieren versie van het blad.

SSR Leiden
2018-2019
Redacteur Colloquium
SSR Leiden
2019-2020
Mentor

Als mentor was ik verantwoordelijk voor het kennismaken van nieuwe leden binnen de studentenvereniging SSR in de eerste maanden van hun lidmaatschap. 

SSR Leiden
2019
Lid InformatieCommissie
Perropates
2019-2021
Lid Lustrumvakantiesub

Als lid van de lustrumvakantiesub was ik medeverantwoordelijk voor het organiseren van een groepsreis naar Malta en Sicilië. Vanwege de coronapandemie is de reis uiteindelijk ingekort tot enkel Malta. Ik heb hier veel geleerd over plannen, organiseren, en het last-minute aanpassen van ideeën.

Perropates
2018-2020
Lid Websub

De websub was verantwoordelijk voor het bijhouden en updaten van de website van Perropates. 

Perropates
2019
Lid Wie is de Mol-sub
Perropates
2019-2020
Ab Actis Open activiteitensub
Scouting Damherten
2019
Plaatsvervangend voorzitter takbestuur
Scouting Damherten
2019-2020
Lid Communicatiecommissie verbouwing

Als lid van de communicatiecommissie heb ik een website gebouwd en bijgehouden waar leden van Scouting Damherten op de hoogte gehouden werden van de verbouwing van hun clubgebouw. Ook de promotie van de berichten hierop op Facebook hoorde hierbij. 

Scouting Damherten
2018 en 2019
Voorzitter Oliebollenactie

Op mijn initiatief is er een jaarlijkse oliebollenactie gestart ter bevordering van de clubkas en het mogelijk maken van leuke activiteiten. Bij het organiseren hiervan komt veel kijken; onder meer voor inkoop, verkoop, promotie, hygiëne en afhandeling was ik eind- en in sommige gevallen hoofdverantwoordelijk. 

Scouting Damherten
2018-2019
Secretaris takbestuur
Scouting Damherten
2014-2016
Notulist takbestuur
Gymnasium Novum
2015-2017
Hoofdredacteur Schoolkrant VOX

Als hoofdredacteur heb ik een nieuw logo en layout geintroduceerd. Ook heb ik moeite gestoken in het invoeren van een redactiestatuut. 

Gymnasium Novum
2014-2015
Redacteur Schoolkrant
Gymnasium Novum
2017
Lid Klankbordgroep

Als lid van de klankbordgroep stond ik in contact met het bestuur van de school over zaken waar de scholieren verbeterpunten zagen. 

Gymnasium Novum
2015-2017
Lid Debatteam
Taalvaardigheid
Nederlands
Moedertaal
Engels
C1 niveau
Duits
B2 niveau
Software
Adobe InDesign
Microsoft Word